Promotion

Buy 1 Get 50% off on 2nd Beverage

Release date : 10-8-2017
Click to enlarge

เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องดื่ม แก้วแรก (ร้อน เย็น หรือ ปั่น ทุกขนาด) รับสิทธิพิเศษเลือกซื้อ เครื่องดื่มแก้วที่2 ได้ในราคา 50% (ร้อน เย็นหรือปั่น ทุกขนาด)
ทุกวัน จันทร์ พฤหัสบดี และ วันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ 13:00 น ถึง 17:00 น.
เริ่มวัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม นี้
ทุกสาขา ยกเว้นสาขาหน้าพระลาน
**เฉพาะ เครื่องดื่ม ร้อน เย็น หรือปั่น ทุกขนาด ยกเว้นเครื่องดื่ม LTO